Smartlog v3 » ...sammenhængskraften » Den gode dialog og kulturdannelse…
Opret egen blog | Næste blog »

...sammenhængskraften

Af Ulla Thorup Nielsen

Den gode dialog og kulturdannelse…

27. Aug 2011 09:21, Ulla TN

Det er en god beskrivelse af de fælles opgaver og problemstillinger, der sikrer den gode dialog.

Udveksling af viden og informationer.

Forsøget på at etablerer det dialogbaserede kommunikationssamfund – er – synes jeg – indtil videre strandet noget på, at der har været et stort fokus på formidling af viden. Så vi har fået et meget videns-tungt samfund – hvor dialogen om problemstillinger kan blive meget hæmmet af de større og større krav til specialiseret viden, der efterhånden kræves af den almindelige samfundsborger. Det er næsten kammet over i de alvidendes samfund.

Det går igen – både i de samfundspolitiske debatter – men også i hverdagen i kontakten mellem borgere og den etablerede systemverden.

Men der er jo grænser for, hvor meget viden hver enkelt kan rende rundt med. Og konsekvensen af det store fokus på formidling af specialiseret viden, er, at flere og flere bliver hægtet af i de samfundspolitiske debatter – og flere og flere får problemer med at forholde sig til det samfund og det samfundssystem, som alle på forskellig vis er afhængige af at spille sammen med.

Der kan også opstå en form for beslutnings- og handlingslammelse – med alt den viden.

Der opstår ofte videns-debatter om, hvilken viden der er mest viden og substans i. Som det kræver en ret stor viden, at være i stand til at forholde sig til.

Det kan jo være helt fint at vide en helt masse om mange ting – men hvad skal alt den viden bruges til?

Det er ikke viden, der er mangel på i samfundet.

Det er heller ikke information om viden, der mangler. Tværtimod. Det er meget nemt at drukne i informationsjunglen af viden og meninger om viden – om alt og ingenting.

Dialog og sammenhængskraft

Dialog og sammenhængskraft.

Det er en god beskrivelse af de fælles opgaver og problemstillinger, der sikrer den gode dialog. Det er også det, der sikrer sammenhængskraften: Dialogen om de fælles opgaver og problemstillinger.

Så det er udfordringen med at få defineret og beskrevet de fælles opgaver og problemstillinger, der på sigt kan etablere sammenhængskraften og det dialogbaserede element i vores meget videns-tunge kommunikationssamfund.

Udfordringen er i særdeleshed påkrævet indenfor de samfundsområder, hvor det handler om mennesker i ressourcesvage situationer – så som social-, sundheds- og handicapområderne. Hvor overskuddet til den helt store informationssøgning efter den væsentlige viden – og en stillingtagen til en juridisk afhandling om rettigheder – kan være noget begrænset.

Søg på siden


Fremmedgørelse


» Kafka

Disciplinering


» Foucault

Kolonialisering af livsverden


» Habermas

Arkiv


PRAKSIS-design...
...værksted for praktisk opgaveløsning, struktur og samarbejde...

Tags

Seneste