Smartlog v3 » ...sammenhængskraften » Hold fokus på opgaven: Hvilken opgave?
Opret egen blog | Næste blog »

...sammenhængskraften

Af Ulla Thorup Nielsen

Hold fokus på opgaven: Hvilken opgave?

7. Dec 2011 13:10, Ulla TN

Så er vi godt i gang med næste kapitel af politiske personsager. Jeg kørte allerede godt træt af dem i sidste kapitel. Havde haft et svagt håb og ønske om, at et folketingsvalg måske kunne "rense" lidt ud i det – når nu vælgerne havde "talt" – så der kunne komme noget andet på banen.

Men sådan fungerer det bare ikke…

Nu er den politiske verden, den verden hvor vi som befolkning har en nogenlunde lige mulighed for at følge forvirringen og slagets gang – og derfor er det også et godt eksempel at tage udgangspunkt i – til belysning af, hvad det vil sige at holde fokus på opgaven. Det billede, vi kan se i den politiske verden, er et stort fokus på personsager – i kombination med fokus på det politiske embedsværks regler og procedurer. Og i den fokusering, der taber opgaverne synlighed. De opgaver og problemstillinger, som det hele i realiteten burde handle om. Og det er det samme billede, vi kan genkende indenfor så mange andre områder.

Hvis vi ser på folkeskoleområdet, så er det samme mønster. Engang imellem kommer der stor kritik af folkeskolerne. Og kritikken udmønter sig som ofte i to retninger. Den ene bliver rettet mod lærerne, der må være for dårlige. Når den kritik forstummer, for vi har jo da som udgangspunkt mange både dygtige og engagerede undervisere i den danske folkeskole. Så kører fokus over på bedre regler for undervisningsplaner og flere tests af elverne. Men hverken kritikken af underviserne eller flere og flere detaljerede tests og regler for undervisningsplaner – løser ikke det, der grundlægende er gået hen og er blevet problemet: At underviserne i de danske folkeskoler bruger mere og mere af deres tid på andre opgaver, end det der er den oprindelige hovedopgave – at undervise…

Det samme mønster kan vi se indenfor hjemmeplejen.

Vi kan se det indenfor sundhedsvæsnet.

Enslydende problemstilling: Der bliver drænet flere og flere ressourcer ud af de oprindelige hovedopgaver – og der er kommet større og større fokus på personsager, det personligt udviklende element – og regel- og procedureændringer – som løsningsmodellen på stort set alle problemer...

Det er et skråplan…

Og der er kun en vej væk fra skråplanet: At kanaliserer ressourcerne tilbage til de oprindelige hovedopgaver…

» Strukturforelskelse og varm luft

» Hold fokus på opgaven

Søg på siden


Fremmedgørelse


» Kafka

Disciplinering


» Foucault

Kolonialisering af livsverden


» Habermas

Arkiv


PRAKSIS-design...
...værksted for praktisk opgaveløsning, struktur og samarbejde...

Tags

Seneste