Smartlog v3 » ...sammenhængskraften » Læring – og fiktive ”filtre”…
Opret egen blog | Næste blog »

...sammenhængskraften

Af Ulla Thorup Nielsen

Læring – og fiktive ”filtre”…

7. Jul 2011 10:52, Ulla TN

Eksisterer der noget, der kan kaldes en objektiv virkelighedsopfattelse?

Nej. Det gør der ikke.

Vi ser alle verden gennem en form for subjektivt "filter", der på sin vis er fiktivt. Et "filter" vi har dannet gennem livet – og som indeholder vores livserfaringer og påvirker den måde, vi vurderer andre mennesker, og de ting der sker i verden.

Nogen filtre kan vi vælge til og fra. Til en vis grad. Det er det, der sker, når vi inden for forskning og analyse vælger metoder, synsvinkler og perspektiver – og drager konklusioner på baggrund af et regelsæt for dokumentation og anvendelse.

Andre filtre kan også ændre sig, men det sker i en højere grad af ubevidsthed om selve "filtret". Det kan ske i form af ny viden om forhold, vi ikke kendte til – og det kan ske gennem nye oplevelser og møder med nye mennesker. Men et "filter" er altid personligt og subjektivt – og det vil aldrig kunne planlægges og styres, hvordan de individuelle "filtre" vil blive påvirket at ny viden og nye oplevelser.

Læringskonceptet, der har vundet mere og mere indpas indenfor både undervisning og arbejdslivet gennem de senere år, er et forsøg på at påvirke og udvikle de personlige "filtre".

Der bliver brugt mange ressourcer på at forsøge at definere rammer og koncepter for læringsrum. Det kan til en vis grad have sin berettigelse, i den udstrækning det er ønskværdigt, at den lærende kan drage frie konklusioner og efterfølgende bruge dem. Hvis det får karakter af en form for indirekte pædagogik, i illusionen om at mennesker i kraft af et bestemt læringsrum, og nogle bestemte former for påvirkninger, vil udvikle en bestemt form for adfærd og erkendelse – ja så går man galt i byen.

Et læringskoncept der er målrettet på forhånd fastsatte erkendelser, er baseret på den grundantagelse, at individet er et rent produkt af miljø og ydre påvirkninger. Anvendelsen af det lærende koncept må derfor holdes op mod en diskussion af, i hvilken udstrækning mennesket er et produkt af arv og miljø. Personlighed og ydre faktorer.

Erfaringsmæssigt må det siges, at den individuelle erkendelse og læring er meget subjektiv, og kan se meget forskellig ud fra individ til individ. Søskende i en børneflok – udvikler sig ikke ens, selvom de er opvokset i sammen miljø, og dermed har fået samme form for ydre påvirkninger i deres opvækst.

Læs eventuelt indlæggene:

Hvad er et teoretisk perspektiv?

Læringsrum og arbejdsvilkår

Refleksion-i-handling

Søg på siden


Fremmedgørelse


» Kafka

Disciplinering


» Foucault

Kolonialisering af livsverden


» Habermas

Arkiv


PRAKSIS-design...
...værksted for praktisk opgaveløsning, struktur og samarbejde...

Tags

Seneste