Smartlog v3 » ...sammenhængskraften » Personlig omstillingsevne
Opret egen blog | Næste blog »

...sammenhængskraften

Af Ulla Thorup Nielsen

Personlig omstillingsevne

9. Apr 2011 09:11, Ulla TN

Modellen kan være et redskab til at fastholde fokus på helheden af de forskellige faktorer, der påvirker den personlige stabilitet.

Modellens faktorer:

  • Fortiden: Her har vi vores paratviden, erfaringer, vaner – det selvfølgelige kendskab til normen. Det er her vi er på hjemmebane
  • Instinktet: Knytter sig meget op ad fortiden. Det er vores evne til foretage hurtige vurderinger og reagere, uden at skulle analysere og tænke bevidst over det. Det er vores “automatpilot”
  • Bevidstheden: Det er de rationelle måder vi bruger til at analysere og vurdere situationer og problemstillinger. Her kan vi udvikle vores synsvinkel til at se nye muligheder og andre faktorer, end dem vi plejer, ved at lære nye metoder og synsvinkler til at analysere og forstå “virkeligheden”
  • Indtryk: Det er det, vi møder fra omgivelserne i form af krav, ros, forståelse – og det som vi oplever, sker omkring os
  • Udtryk: Det er vores muligheder for at handle, i forhold til de indtryk vi får – enten ved at fortælle om det, ved at flytte os i forhold til det (fysisk eller forståelsesmæssigt) – eller gøre noget konkret ved det
  • Fremtid: Er det, der sker, på baggrund af det der bliver udtrykt

Det, der afgør den personlige stabilitet – er, at der er en harmonisk vekselvirkning mellem de forskellige faktorer.

Søg på siden


Fremmedgørelse


» Kafka

Disciplinering


» Foucault

Kolonialisering af livsverden


» Habermas

Arkiv


PRAKSIS-design...
...værksted for praktisk opgaveløsning, struktur og samarbejde...

Tags

Seneste