Smartlog v3 » ...sammenhængskraften » Selvbestemmelsen – Midt mellem det saglige, faglige og personlige…
Opret egen blog | Næste blog »

...sammenhængskraften

Af Ulla Thorup Nielsen

Selvbestemmelsen – Midt mellem det saglige, faglige og personlige…

21. Jan 2011 21:53, Ulla TN

Det er ikke menneskeligt muligt at være 100 % objektiv og neutral. Det kan ikke lade sig gøre. Derfor er selvbestemmelse så vigtig og central – når det gælder beslutninger, der har store konsekvenser for den enkeltes liv.

Vi kan bestræbe os på at være saglige i vurderinger, der gælder andre menneskers liv. Vi kan bestræbe os på at give fagligt relevante informationer, når det gælder andre menneskers liv. Og vi kan bestræbe os på – at være os vores egen subjektivitet bevidst, når det gælder andre menneskers liv.

Men derudover har vores neutralitet og objektivitet en menneskelig begrænsning.

Der er intet menneske, der kan være alvidende – dertil er der for meget viden i verden. Også faglig viden. Og faglig viden er altid under udvikling – og genstand for evaluering og kritik. Faglig viden er langt fra en konstant størrelse – hvilket faglige eksperter også ofte bruger meget energi på at strides om – og dermed sikrer faglighedernes løbende udvikling.

Vores saglighed er begrænset af vores viden. Det vil kræve alvidenhed og en superstrategisk evne til at filtrerer forskellige faktorers indflydelser og påvirkninger – hvis mennesker skal være 100 % saglige og neutrale.

Vi er personlige i vores sortering af viden – i vores tolkning af viden – og i vores anvendelse af viden. Og det vil vi altid være.

Saglige og faglige vurderinger – er netop ”kun” vurderinger og skøn. Mange gange meget fornuftige – og relevante. Men ikke en skudsikker facitliste, der kan sige sig fri for en vis grad af personlige holdninger og vurderinger.

Informeret samtykke og selvbestemmelse er en grundsten i patienters retssikkerhed – som ikke kan gradbøjes. En grundsten som sikrer, at det personlige element, der altid vil være ved vurderinger, der handler om liv, helbred, behandlingsmuligheder, risikofaktorer og konsekvenser – at det personlige element er patientens eget…

Hvis skulle det ellers være?

Læs eventuelt:

Indlægget: Fag, professioner – og professionalisme...

– og mere om: Læring – på siden: Fag & Samfund...

Artiklen: “Patienten bør høres - genoplivning efter hjertestop“, af Mickey Gjerris, lektor ved det Biovidenskabelige fakultet KU.

Søg på siden


Fremmedgørelse


» Kafka

Disciplinering


» Foucault

Kolonialisering af livsverden


» Habermas

Arkiv


PRAKSIS-design...
...værksted for praktisk opgaveløsning, struktur og samarbejde...

Tags

Seneste